De Vrije Discipelen

De Vrije Discipelen staat voor: Vrij, verlost door de Heer. Discipelen, voor volgelingen van de Heere Jezus. Je zou ook kunnen zeggen leerlingen van de Heere Jezus.

Wij, christenen, geloven dat de Jezus is gestuurd door God, onze Vader. Om ons te vertellen wie God is. Wat Hij voor ons gedaan heeft. Jezus, leert ons hoe wij het Woord( in Bijbel) van onze Vader kunnen begrijpen. Hij deed door het te vertellen in gelijkenissen en verhalen uit het dagelijks leven. Om het zo begrijpelijker te maken.

Daarnaast liet Hij zien, en nog steeds, hoe liefdevol God is. Jezus deed dit door o.a. zieke te genezen. Dit noemen wij ook wel wonderen. Het is ook heel bijzonder. Het gaat soms ons menselijk verstand te boven. Jezus leerde ons waarde en normen. Hoe ga je met elkaar om. Wees niet boos, maar vriendelijk en vergeef. Doe je zelf en anderen geen kwaad aan door boos te zijn. Zorg voor elkaar zoals God ook voor jou zorgt. Eigenlijk is Jezus ook een leraar en wij zijn leerlingen. Jezus leerde ons dat iedereen gelijk is. ‘ De leerling is niet meer dan zijn meester, en de meester niet meer dan zijn leerling.

Moge de leerling er net zo naar streven te zijn als zijn meester.’
Wij van De Vrije Discipelen streven er naar net zo te zijn als Jezus. Te doen wat hij ons heeft geleerd en leert. Wij zijn discipelen van Jezus. Zoals hij ons leert hoe mooi en liefdevol God is, zo willen wij dat ook aan jou vertellen. Amen.