Pas op voor profeten

Pas op voor profeten met een eigen boodschap

 

‘God gaat Donald Trump in het Witte Huis plaatsen, als een Kores’. ‘God laat Sybrand Buma de verkiezingen winnen om ons land terug te brengen bij Hem.’ En zo kan ik nog wel even doorgaan. Sommige christenen doen alsof ze exact weten wat God gaat doen.

En dezelfde christenleider, die nog maar enkele maanden geleden aangaf dat God ‘Zijn’ man in het Witte Huis had gezet, waarschuwt nu publiekelijk voor dezelfde president Trump omdat hij de Palestijnse leider Abbas heeft uitgenodigd om bij hem op bezoek te komen. Snapt u het nog?

Dan waren er de bidders in ons land, die de overtuiging van God hadden ontvangen, zo zeiden ze, dat Sybrand Buma de verkiezingen zou winnen, om door God gebruikt te gaan worden. De Bijbel zegt heel duidelijk: ‘Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft’(Deuteronomium 18:22).

Voor de duidelijkheid: hiermee keer ik me niet tegen profetie. Ik weet dat de Heere spreekt, ook vandaag, door Zijn Woord, door Zijn Geest en ook door Zijn kinderen. ‘Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal…’ (Psalmen 85:9)
Ik weet het uit ervaring. Een oude broeder zei enkele maanden geleden tegen mij dat de Heere mij zou gaan gebruiken om het Evangelie in Irak te gaan brengen. Een paar weken later kreeg ik het verzoek een serie Bijbelstudies te schrijven voor gebruik in Irak. Inmiddels zijn ze vertaald en worden ze al gebruikt. Wonderlijk! En ik bid om Zijn zegen over die studies!

Maar te gemakkelijk verwarren sommige zogenaamde profeten hun eigen gedachten, ideeën en verlangens met het spreken van God tot hen. Laten we daar zeer voorzichtig mee omgaan.
Ik denk dan aan de link die wordt gelegd tussen natuurrampen en de houding van een land tegenover Israël, aan het (telkens weer opnieuw) wereldkundig maken van een datum waarop de opname van de gemeente zal plaatsvinden, aan rampen (concreet: overstromingen) die Nederland zullen treffen… Met gemak zou ik deze lijst verder uit kunnen breiden.

Ik denk ook aan heel persoonlijke situaties. Laten we ook hier voorzichtig zijn om bijvoorbeeld ‘genezing en voorspoed’ aan te kondigen. Ik heb het meegemaakt. Aan mensen die lagen te sterven werd in naam van God genezing geprofeteerd, zodat de familie en de zieke zelf helemaal niet waren voorbereid om het sterven. Dat is wreed.

Geneest de Heere dan niet meer in onze tijd? Soms wel, op wonderlijke wijze, maar soms ook niet. Waarom wordt de ene wel genezen en de andere niet? Dat weten wij meestal niet. Het is in Gods hand en Hij weet het. Dat zie je toch ook in de Bijbel. De apostel Jakobus werd onthoofd, evenals Johannes de Doper, terwijl de apostel Petrus door een bovennatuurlijk wonder werd bevrijd uit de gevangenis.
Paulus moest Trofimus ziek in Milete achterlaten (2 Timoteüs 4:20), terwijl de kreupele bij de Tempelpoort werd genezen (Handelingen 3:1-11).

God roept ons in Zijn Woord op om alle profetieën te toetsen. In veel profetische bedieningen is dat de bottleneck. Komt een woord niet uit, dan is het niet van God.
Het is mogelijk dat mensen denken in de naam van God te hebben geprofeteerd, terwijl het hun eigen boodschap was. Lees (Matteüs 7:22) maar: ‘Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: ‘Heere, Heere, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd en in Uw naam demonen uitgedreven en in Uw naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: ‘Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt’.

Dat iemand een profetie uitspreekt, garandeert nog niet dat hij of zij een echte profeet van God is. Dat iemand boze geesten uitdrijft en in de naam van Jezus veel krachten doet, hoeft nog niet te betekenen dat hij of zij dat werkelijk in Jezus’ naam doet. Zogenaamde profeten kunnen hun eigen show opvoeren. Zij zijn uit op eigen roem, eer en gewin, in plaats van op Gods eer en het heil van anderen. Zij kunnen ook geleid worden door demonen, zoals de Heere Jezus in (Matteüs 7:22) zegt.

Toch geloof ik dat God ook in deze tijd profeten geeft. (Efeziërs 4:11) zegt: ‘En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars’. De profeten, die hier worden genoemd, brengen Gods woord voor vandaag en geven de door Hem gegeven boodschap over Zijn woord, de Bijbel, door. Maar dit zijn geen mensen die zich presenteren als: ‘Ik ben een gezalfde van God; luister naar mij’. O nee, een vrucht van de Geest is juist nederigheid, ootmoed. En altijd zal de Heere Jezus centraal moeten staan!

(1 Korintiërs 13:9) maakt duidelijk dat ons profeteren onvolkomen is. Dat moet ook een profeet, die wellicht niet eens beseft dat God hem als profeet gebruikt, bescheiden maken. Een paar verzen verderop, in (1 Korintiërs 14:1) spoort Paulus aan ernaar te streven om te profeteren. Laten we ons tegelijk afvragen of we wel open staan voor die profeet die een echte boodschap van God voor ons heeft.

Deze blog is afkomstig van spreker Dirk van Genderen. Klik hier om zijn website te bezoeken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.