Doopgetuigenis Gerrianne Arévalo de Weever

geplaatst in: Getuigenis, Welkom | 0

Doopgetuigenis Gerrianne Arévalo de Weever  4 juni 2016

Ik hoorde van een conferentie op de Betteld waarbij het zou draaien om het navolgen van Jezus! Navolgen in de zin van Matteüs 28:18-20 en Marcus 16:15-18:

Jezus kwam dichterbij en zei tegen de leerlingen: ‘God heeft mij alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet nooit: Ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.’

Jezus zei verder tegen de leerlingen: ‘Ga de hele wereld door, en vertel het goede nieuws aan iedereen. Iedereen die gelooft en gedoopt wordt, zal gered worden. Maar iedereen die niet gelooft, zal door God gestraft worden. Mensen die geloven, zullen wonderen doen. Ze zullen kwade geesten wegjagen door mijn naam te noemen. Ze zullen in onbekende talen spreken. Ze zullen slangen vastpakken. Ze zullen dodelijk vergif drinken en toch niet sterven. En ze zullen zieken beter maken door hun handen op hen te leggen’.

Ik ben naar de conferentie gegaan en werd gevuld met geloof, hoop en liefde door Gods Heilige Geest. Ik zag hoe er in geloof voor elkaar werd gebeden voor genezing, hoe demonen weken in de naam van Jezus, hoe mensen (waaronder ik) vervuld werden met de Heilige Geest en in tongen begonnen te bidden. Ik leerde opnieuw hoe ontzettend groot Gods plan is, en ontdekte dat niets me meer tegenhield om me te laten dopen en mijn oude, op mijzelf gerichte leven, achter mij te laten en op te staan in een nieuw leven, waarin ik me wil laten leiden door God. Op grond van de volgende getuigenis, ben ik gedoopt in de naam van Jezus Christus:

Ons probleem

De mens is een slaaf van de zonden. Hij werd dit toen de eerste mens ervoor koos ongehoorzaam te zijn aan God en te zondigen. Sindsdien kan hij niet anders dan zondigen. Natuurlijk, hij kan goede dingen doen, maar niet zonder zonden. Het is een wet, zoals de wet van de zwaartekracht. Daarom is de wereld vol verkeerde dingen: de mens die God heeft gemaakt om over de aarde te regeren, is slecht.

Gods oplossing

God wil ons mensen redden van de zonde: Jezus kwam om ons te bevrijden van ons slaaf zijn. Jezus stierf aan het kruis voor de vergeving van de zonden van iedereen die in hem gelooft! Wanneer je gelooft in Jezus Christus, in wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en wat Hij zegt, vergeeft God jou al je zonden die je in het verleden hebt gedaan. Je kettingen worden verbroken en je bent vrij!

Wat moet ik doen?

Jezus roept ons op om ons te bekeren van de zonden waar we nog in leven. Dit betekent dat je inziet dat je zondigt en er voor kiest dit in de toekomst niet meer te doen. Bekering is nodig om niet opnieuw slaaf te wordt van de zonden. Jezus roept je op om je oude leven achter je te laten en te gaan leven zoals Hem: zonder zonden. Hij roept je op om je te laten dopen in water, zodat je oude, zondige leven begraven wordt en je opstaat in een nieuw, heilig en schoon leven. Zoals Jezus opstond uit de dood. Dan kun je opnieuw beginnen: je  bent schoon en zuiver: in Christus.

Hoe doe ik dat?

Maar hoe doe je dat? Met alle verleidingen van het leven: ongeloof, minachting, vervolging, macht, rijkdom, hebzucht??! Daarvoor heeft God zijn Heilige Geest gegeven! Ook de Heilige Geest helpt je om niet opnieuw slaaf te worden van de zonden. God is zo genadig en goed. Wanneer je de Heilige Geest hebt ontvangen, leidt Hij je in je leven. Hij laat je zien welke zonden er nog in je leven zijn, zodat je jezelf daarvan kunt bekeren en Hij vormt je zodat je steeds meer op Jezus gaat lijken: zodat je leeft voor God, met onvoorwaardelijk liefde voor je naaste!!

Oproep:
Handelingen 22:16
Waarom aarzel je nog? Sta op en laat je dopen. Laat zo je ongehoorzaamheid aan God van je afwassen, terwijl je Hem aanbidt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.