Waterdoop

geplaatst in: Waterdoop, Welkom | 0

Doop in waterDe doop in water gaat hand in hand met je bekering. Door deze handeling wordt je ‘begraven’ net als Jezus en sta je ook weer op uit de dood, net als Jezus. Je gaat volledig onder in water. We worden hierdoor … Lees verder

Bekering

geplaatst in: Waterdoop, Welkom | 0

BekeringGod roept ons op om ons af te keren van onze zonden en een goed leven te gaan leiden. We moeten gaan inzien dat we Gods wetten hebben overtreden en dat we Hem om vergeving moeten vragen.Bekering is dus:Je afkeren … Lees verder

De Zonden

geplaatst in: Waterdoop, Welkom | 0

ZondeZonde wordt in de Bijbel beschreven als het overtreden van de wet van God en als een opstandigheid tegen God. In het begin van de Bijbel lezen we hoe de duivel de mensheid verleidde tot de zonde in de hof van … Lees verder

Heb jij 7 minuten……….

geplaatst in: blog, Welkom | 0

Heb jij 7 minuten voor onze Heer, niet omdat het moet maar omdat het mag!½ minuut: Bereid jezelf voor. Gebruik de eerste 30 seconden om jezelf in stilte voor te bereiden. Je kunt bijvoorbeeld bidden: ‘Heer, reinig mijn hoofd en … Lees verder

Gebed uit Efeziers, Paulus

geplaatst in: blog, Welkom | 0

Gebed tot innerlijke groei !In de brief van Paulus aan de gelovigen in Efeze staan er woorden die je als gebed kan gebruiken. Het zijn de woorden van de Heilige Geest. Dit gebed staat voor jouw geloof, vertrouwen, inzicht en … Lees verder

De Kring

geplaatst in: Doetinchem Kring, Kring Leden | 0

De kring De Vrije Discipelen.Een kring wil zeggen het samen komen van broeders en zusters en met elkaar praten over de Heer. Elkaar helpen, luisteren naar elkaar, er voor elkaar zijn. Iedereen is welkom. Al wil je alleen maar luisteren, … Lees verder