Waterdoop

geplaatst in: Waterdoop, Welkom | 0

Doop in waterDe doop in water gaat hand in hand met je bekering. Door deze handeling wordt je ‘begraven’ net als Jezus en sta je ook weer op uit de dood, net als Jezus. Je gaat volledig onder in water. We worden hierdoor … Vervolgd

Bekering

geplaatst in: Waterdoop, Welkom | 0

BekeringGod roept ons op om ons af te keren van onze zonden en een goed leven te gaan leiden. We moeten gaan inzien dat we Gods wetten hebben overtreden en dat we Hem om vergeving moeten vragen.Bekering is dus:Je afkeren … Vervolgd

De Zonden

geplaatst in: Waterdoop, Welkom | 0

ZondeZonde wordt in de Bijbel beschreven als het overtreden van de wet van God en als een opstandigheid tegen God. In het begin van de Bijbel lezen we hoe de duivel de mensheid verleidde tot de zonde in de hof van … Vervolgd