logodvd3De kring De Vrije Discipelen.

Een kring wil zeggen het samen komen van broeders en zusters en met elkaar praten over de Heer. Elkaar helpen, luisteren naar elkaar, er voor elkaar zijn. Iedereen is welkom. Al wil je alleen maar luisteren, heb je misschien een vraag en of wil je weten hoe het voelt om bij de Gemeente van Jezus te horen. De Gemeente, dat is alle broeders en zusters bij elkaar over de hele wereld. Wij zeggen ook wel wij zijn het lichaam van Jezus en Hij is het hoofd. Samen zijn we 1! Het lichaam kan niet zonder hoofd en het hoofd niet zonder lichaam. Ook leert onze Heere Jezus dat alle broeders en zusters gelijk zijn. Er is geen verschil, wel een overeenkomst, liefde, wij leven in vrede, liefde zoals de Heer dat ons leert en laat voelen. De Heer is liefde!

Ook jij bent van harte welkom, niet omdat het moet maar om dat het mag. Laat de Heer je leiden! Wil je een keer bij de kring aanwezig zijn stuur dan een mailtje naar.

kring-doetinchem@devrijediscipelen.net

Op woensdag avond 2 maart starten wij een nieuwe kring, van 20:00 tot 22:00. Wij starten met gebed en het Avond Maal. Daarna is het tijd om onze stem te doen zingen met lofliederen voor de Heer. Omdat we broeders en zusters zijn en dus familie, vinden wij het van belang dingen te delen. We vormen ook een vertrouwenskring. Er worden diversen onderwerpen besproken. Het is vrij aan iedere broeder of zuster om aan te geven welke onderwerpen zij graag willen bespreken. Een kring vormen we immers te samen.

Daarnaast zullen wij vele andere activiteiten organiseren. Bijvoorbeeld film avond, wandelingen etc. Wees welkom in het leren, ontdekken en prijzen van De Heer.

 

Start woensdag 2 maart 2016
Wekelijks( elke woensdag avond) m.u.v. vakantie etc.

Je bent elke woensdag van harte welkom

Kring De Vrije Discipelen
Locatie: Doetinchem Overstegen.
Contact: kring@devrijediscipelen.net