Kick-start in Zelhem De Laatste Reformatie

geplaatst in: blog, Welkom | 2

De Betteld Zelhem, Wees een discipel van Jezus!

Afgelopen weekend, 3 t/m 5 juni 2016, was er in de Betteld in Zelhem een bijeenkomst van de Laatste Reformatie. Boodschap: Wees een discipel van Jezus, door Torben Sondergaard Vrijdag 3 juni 2016

Vele rijen stoelen gevuld met mensen die honger hadden naar het Woord van God. Luisterend naar de woorden van Torben Sondergaard. Zo veel mensen bij elkaar, van verschillende kerken en gemeentes. En allemaal waren we een. Geen schaamte om te vragen, geen schaamte om te bidden, geen schaamte om gezien te woorden. Maar boven al geen angst om te zijn wie God ons vertelt te zijn. De liefde hing als een warme deken over ons heen. Het ging het menselijk verstand te boven. Torben Sondergaard vertelde het Evangelie op een wijze dat het voor iedereen helder was. Als een schaakspel met glazen. God houdt van jou! Hij heeft de eerste zet al gedaan. Hij heeft zijn enige Zoon Jezus naar de aarde gestuurd . Nu is het aan ons, doe een zet naar Hem! Belijd en geloof! God zet de volgende zet, Hij vergeeft jouw zonden! Jezus is aan het kruis gestorven zodat jouw zonden vergeven zijn. Wat een genade. Laat je dopen en de Heer geeft jou een nieuw leven, een nieuw hart, gevuld met de Heilige Geest. De Geest van van de Heer. Dan kom je tot het besef hoeveel God, onze Vader van jou houdt. Nu is het aan ons de taak om te doen was Jezus ons geleerd heeft en tot op de dag van vandaag nog steeds leert. Het woord van God. Laat je leiden, Jezus leeft immers in ons. Wees Zijn discipel en genees de zieken en verkondig het Evangelie. Het Woord van Onze Vader. Vertel, leef en laat de liefde zien zoals Jezus heeft gedaan!

Zaterdag 4 juni 2016

Om 10 uur s morgens waren alle stoelen weer gevuld. Torben vertelde wat discipel zijn inhoud. Wat heeft Jezus gedaan en vertelt aan zijn discipelen. Welke opdracht gaf Jezus aan zijn volgelingen? Hoe kunnen wij ons laten leiden door de Heilige geest. “ De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie Ik zend u als lammeren te midden van de wolven..” Lukas 10-2 t/m 3. Wij zijn de arbeiders. Torben legde dit al volgt uit: Een boer ziet dat het tijd is om de oogst binnen te halen en zegt kom maar oogst , kom in de schuur. De oogst blijft op het veld. De boer kijkt in de schuur en denkt; die schuur is niet echt opgeruimd en schoon, laat ik dat maar eerst doen. Dan komt de oogst vast naar binnen. Eenmaal klaar roept hij de oogst opnieuw naar binnen. En weer blijft de oogst op zijn plek. De boer kijkt om zich heen en ziet zijn arbeiders koffie drinken en gezellig kletsen over hoe je de oogst naar binnen zou kunnen halen. De boer beseft het en vraagt de arbeiders om te helpen met oogsten. Vrij duidelijk toch? Verkondig het Evangelie, deel de liefde van God. Laten we de oogst binnen halen voor onze Heer.

In middag stond de doop op de planning. Voor die tijd was er nog alle ruimte voor vragen en gebed. Eenmaal aangekomen bij een grote water plas bij de Betteld namen wij plaatsen in de schaduw onder een boom. Vele mensen stroomden toe. Het was een Bijbels tafereel, Johannes de Doper en mensen die toe stroomden om zich te laten dopen. Aan de gezichten kon je zien dat ze gevuld werden met Heilige Geest . Zeker honderd mensen sloten Jezus in hun hart. We hebben gezien hoeveel mensen er genazen in de naam van Jezus. De Heilige Geest overspoelde ons met liefde en kracht. Overal werd gebeden voor en met elkaar. Overal waar je keek zag je de liefde van Onze Vader. Tevens zag je ook veel strijd. Het kwade in gevecht, om zo geen ruimte te willen geven voor Jezus. Dit was best heftig om te zien. De Heer bevestigde zoals het Woord zegt in Efeze 6 10 t/m 18 : “ Verder, mijn broeders en zusters, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de gehele wapenuitrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebbende strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand te kunnen houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof of, waarmee u alle vurige pijlen van de boze kunnen uitblussen. En neem de helm van zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeken voor alle heiligen. Amen.

Na het dineer gingen we terug voor het laatste gedeelte van die avond, vele getuigenissen van die middag en Torben ging verder. Je hebt een keus gemaakt om Jezus in je hart te sluiten en je leven te laten leiden door de Heer. Welke keuzes ga je maken in je leven en hoe ontwikkel jij je zelf! Hoe hou je stand in deze wereld? Je hebt de genade van de Heer gekregen en zijn Heilige Geest mogen ontvangen. Wat ga je hier mee doen en welke rol laat jij de Heer in jouw leven hebben. Kies je er voor om nu het vuur te voelen en ga je straks naar huis en laat je de vlam meteen hier achter. Of te wel ben jij het zaadje dat op de eerste grond valt en meteen word op gegeten door de vogels. Val je op de tweede grond, ben je nu vol van de Heer en kom je thuis en ervaar je tegenslag, weerstand van vrienden, familie en of op je werk. Besluit je dan om compromissen te sluiten om zo het gemakkelijker te maken voor je zelf! Dat zaadje dat op een steen valt, ontkiemt en dan alsnog verdord word door de zon om dat het geen wortel schiet. En hoe staat het met de verleidingen van het deze wereldheersers. Denk aan geld, een groter huis, een mooiere auto, succes en aanzien. Zijn dat de dingen die je in dit leven wil na streven? Zijn dat de dingen die jouw een goed gevoel geven? Ben je na een dag hard werken zo moe dat je neer ploft op de bank en doelloos vooruit staart naar dat kastje wat wij tv noemen. Dat je zo moe bent en naar bed gaat. Laat jij je opslokken door de aardse dingen en blijkt dat de Heer op de tweede plaats komt? Het is zaadje dat valt in goede grond en groeit maar omringt word door distels en uit eindelijk verstikt! Of kies jij er voor te zijn wie onze Vader wil dat jij bent. Om de liefde en genade die je hebt ontvangen te delen en zo dit door te geven. Kies je er voor om je te laten leiden door Jezus, de Heilige Geest. Wordt en ben jij een discipel van Jezus. Ga je doen wat God van je vraagt uit liefde voor de Hem. Niet omdat je Zijn liefde wil verdienen maar uit dankbaarheid voor zijn Genade aan jou!. Dat zaadje dat in goede grond valt wortel schiet en vrucht draagt!

Mattheus 13 3t/m 9. Torben sloot te avond af en stelde voor om met elkaar in gesprek te gaan met als onderwerp: Welk zaadje ben jij of wil jij worden!

Zondag 5 Juni 2016

Deze ochtend begonnen we met een mooie getuigenis. Een vrouw die een spierziekte had. Zij vertelde dat ze om de drie u medicijnen moest slikken om zo geen verlammings- verschijnselen te krijgen. Ze zat ook met regelmaat in een rolstoel om dat haar spieren niet de kracht hadden om te staan. Door gebed en de kracht van Jezus is zij genezen. Zo mooi! Torben gaf heel duidelijk aan om nooit aan de medicijnen te komen van mensen. Jezus geneest, laat de dokters dat bevestigen. Net zoals Jezus iemand stuurde naar de farizeeën om de genezing te bevestigen. Tevens is ook zo weer een zaadje gezaaid! Omdat zaadje te kunnen oogsten en veel vrucht te dragen is het belangrijk om omringd te blijven met broeders en zusters. Leer van elkaar, bemoedig elkaar, onderwijs elkaar. Torben gaf ons aan groepen te vormen op basis van waar je vandaan kwam. Zo kreeg je ook de groep Achterhoek. Wissel nummers uit. Houd contact. Maar boven al lees de Bijbel, bid elke dag als je groeien wilt.

Amber, Johan, Gilbert, Francios, Jannie met dochters Gerrianne en Marieke, Erik, Floyd, Karel Broer, Aalderik met Sandra en Natalie, Fenna met dochters, zoon en man, allemaal voelde ieder voor zich zelf hoe de Heer ons een persoonlijk aanraakte. Een aantal hebben zich laten dopen en hebben mogen dopen. We hebben gebeden en gebeden ontvangen. We hebben gezien en gevoeld hoe mooi de liefde van Onze Heer is. Dank U Vader dat U zoveel van ons houdt en dat wij Uw instrument mogen zijn om de Liefde door te geven. Dank U Jezus voor Uw wonderen en dat wij door U vergeving mogen ervaren. Dank U dat U ons leert en leidt om zo een discipel van U te mogen zijn.

Amen.

Foto’s Reportage

 

 

2 Responses

 1. Anneke

  Prachtig om te lezen!
  Dat we steeds meer op Jezus mogen gaan lijken door discipel te zijn van Hem Die ons voorging.
  Dank U wel Heer voor wat U hebt gedaan.
  Iedereen Gods nabijheid en zegen toe gebeden.
  In Christus verbonden,
  Anneke

 2. Rosalie

  Het hele weekend was zo bijzonder. Ook de kickstart… IKEA DUIVEN zal nooit meer hetzelfde zijn… ook daar komen “persons in peace” de oogst is groot! Hoop dat er veel “persons of peace” komen bij de tentcampagne Winterswijk, 24,25,26 juni a.s. Fijn dat sommigen van jullie al hebben laten weten te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *