Getuigenis Johan De Jong

Mijn naam is Johan de Jong, geboren in Arnhem en opgegroeid in Dieren. Het is een lang verhaal hoe ik weer tot God en Zijn Zoon ben gekomen. In mijn jongere jaren ging ik naar de Ontmoetingskerk (Nederlands Hervormd) in Dieren.  Ik vond voornamelijk de Bijbel verhalen en de verhalen van anderen over God en Jezus heel erg leuk.  Op school kreeg ik ook Bijbelles en zongen we liederen. Mijn favoriete lied was “ Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag”.  Dit was een mooie tijd in mijn jeugd. Mijn ouders lieten mij ook vrij in mijn keuze met God, er was geen druk. Ook niet dat ik gedoopt moest worden. Dit lieten ze geheel aan mij over, het kon ook later wel. Ik ben mijn ouders daar heel dankbaar voor. 

Naarmate ik ouder werd besloot ik om niet meer naar de Bijbel club  en de kerk te gaan.  Ik ging naar het voorgezet onderwijs en leerde andere mensen kennen met een andere levensstijl en hun eigen opvattingen.  Eenmaal mijn diploma behaald ben ik  gaan werken bij verschillende bedrijven, zo ook bij Philips in Doetichem.  Hier leerde ik mijn ex-vrouw kennen. We trouwden, we hadden onze ups en downs maar na een tijdje ging het niet meer. We groeiden uit elkaar. Beide hadden we onze fouten.  Ik had verkeerde beslissingen gemaakt als het ging om geld.

Naast mij vaste baan  heb ik een bedrijfje opgericht in computers op de zwarte markt in Cuijk. Daar heb ik zeven jaar gestaan. De eerste jaren ging het goed tot dat er werd ingebroken in mijn winkel unit. Er waren vele spullen mee genomen. Het is niet bij die ene keer gebleven. In totaal is er drie keer ingebroken. Veel schade opgelopen en veel geld verloren. De vraag was stoppen of doorgaan. Na lang denken besloot ik om door te gaan. Ik moest weer een nieuwe voorraad aanschaffen en heb toen lening afgesloten bij de bank. Mijn ex vrouw was niet op de hoogte van deze beslissing.

Heb dus buiten haar weten om deze lening afgesloten. Na een tijd verloor ik mijn vaste baan en mijn ex vrouw verloor het hare. Zo kwamen wij thuis te zitten.  Zij had snel weer ander werk. Voor dat ik weer werk had duurde wat langer. Mijn bedrijfje in computers liep slecht en de inkomsten laag.  Ondertussen moesten wel de rekeningen betaald worden maar inmiddels was er een achterstand ontstaan van de lening. Ik besloot toen te stoppen met mijn bedrijfje in Cuijk.  Mijn ex vrouw wist niks van de enorme schulden en had haar dat ook niet verteld. Ik loog er over en want ik schaamde dat ik het bedrijfje niet tot een succes had kunnen brengen. Ik had het gevoel dat ik gefaald had. Durfde haar ook niet onder ogen te komen. Maar hierdoor liepen de schulden alleen maar op. Deurwaarders aan de deur. En ik had last van het struisvogel effect. Kop in het zand om zo niet de waarheid onder ogen te hoeven komen. Op een dag werd mij ex vrouw op haar werk op het kantoor van de directeur geroepen. Deze vertelde haar dat er beslag was gelegd op haar loon en vroeg haar om tekst en uitleg. Omdat ik alles geheim had gehouden wist mijn ex vrouw helemaal niks en begreep zij er ook niks van. Ik kan was die dag niet thuis en mijn ex vrouw belde mij op en vroeg of ik thuis wou komen. Ik weet het nog als de dag van vandaag. Had inmiddels ook al begrepen dat er loonbeslag was op ons inkomen.  Ik kon nu niet anders dan opbiechten. Wat voelde ik mij klein en zo laag bij de grond.  Zonder blikken of blozen gaf mij ex vrouw te kennen dat ze bij mij weg ging, ze wilde scheiden.  Ze had er alle reden toe na wat ik had gedaan. Toch probeerde ons te huwelijk te redden.  Maar na alles wat er gebeurd was waren we veranderd als persoon naar elkaar toe. Mijn ex vrouw ging op dieet en verloor heel veel gewicht. Hierdoor veranderde zij ook als persoon.

Ze begon steeds meer naar andere mannen te kijken. Ze voelde zich weer jong. In de laatste jaren van ons huwelijk ging het niet meer. Zij richtte zich op zwarte magie en ik kon daar niet mee omgaan.  Het druiste tegen mijn geloof in en gevoel in, want God speelde nog steeds een rol in mij leven. Het geloof begon ook steeds meer een rol te spelen in mijn leven. Uit eindelijk zijn we gescheiden. Door dat er nog steeds schulden waren, en deze moesten worden afbetaald, werden deze verdeeld tussen mij en mijn ex vrouw. Zo kwamen we beiden in de schuldsanering. Voor mij ex vrouw was dit snel geregeld. Omdat ik zelf nog geen nieuw woon adres had en dit nog was voor de wsnp ( wettelijke schuldsanering natuurlijke personen). Ik moest naar de rechtbank in Zutphen om te kijken of ik hier voor in aanmerking zou komen.

Toen ik naar binnen moest in de rechtbank om nog het een en ander door te nemen. De rechter wou nog geen oordeel uit spreken omdat hij nog meer informatie wou van mij en van anderen. Wat was ik bang en heb me nog nooit zo alleen gevoeld.  De rechter en rechter commissaris zaten tegen over mij, achter hun een heel groot raam. Het was die dag mooi weer. Terwijl ik keek werd het zo ligt, nog lichter dan de zon en toen voelde ik mij zo rustig worden en kalm. Ik voelde God. Ik was niet alleen. Jezus was er en op dat moment gaf de rechter mij het voordeel van de twijfel en werd de wsnp toe gekend. Na de uitspraak ging ik naar buiten en ik barsten in tranen uit en dankte God voor zijn steun.

Het was een mooie dag en deze ervaring liet mij niet los. Ik ging op zoek naar God en Zijn Zoon Jezus. Heb mijn hart weer open gesteld en gegeven aan Jezus en God. Op zoek naar een gemeente kwam ik terecht bij LEEF in Doetinchem.  Heb daar een leuk tijd gehad en ben daar ook gedoopt samen met mijn broeder Francois. Hij is tot op de dag van vandaag nog steeds een goede vriend en natuurlijk mijn broeder.

Dit was mij getuigenis en over hoe God mij vond en ik Hem. Hoe ik mijn leven weer aan Jezus heb gegeven. Heb veel dingen verkeerd gedaan en heb daar spijt van. Ik heb alles bij God gebracht Hij heeft mij vergeven door zijn Zoon te aanvaarden die voor onze schulden aan het kruis is gestorven.

Amen

Johan de Jong.