Wie de Bergrede grondig doorleest (Mat. 5:1- 7:29) en op zich laat inwerken, komt al snel in grote verlegenheid. Men kan namelijk niet zeggen: “Ik heb er niets mee te maken”.

In de Bergrede geeft Jezus in zeer concrete, radicale en pakkende woorden “geestelijke en zedelijke” waarden door. Het is deze Bergrede die in de geschiedenis gewerkt heeft, gewetens heeft gewekt en verontrust, mensen bemoedigd heeft en wanhopig gemaakt heeft. Het is deze Bergrede, die onafscheidelijk met de gestalte van Jezus Christus verbonden blijft, zoals Hij door ons gekend wordt, door Zijn belijders zowel als door degenen die Hem verwerpen.

Het is deze Bergrede, waaraan de morele trots altijd weer breekt en die tot diepe verootmoediging leidt. Nietzsche, Hartmann en Kamlah hebben op grond van deze Bergrede het christendom beslist afgewezen. Tolstoi en Gandhi meenden alleen hier het ware christendom te vinden.

Het is onmogelijk om in dit korte bestek heel de Bergrede grondig met elkaar door  te nemen. Toch hoop ik dat jullie mogen getroffen worden door dit prachtige en confronterende gedeelte uit Gods Woord.