• De Vrije Discipelen Kruis
  • De Vrije Discipelen Jezus en discipelen
  • De Vrije Discipelen 1
  • De Vrije Discipelen 2
  • De Vrije Discipelen 3

 

Gelukkig zijn zij die……..

logodvd3Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen bestemd. Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden.

Gelukkig zijn de zachtmoediger, want de aarde is voor hen. Gelukkig zijn de mensen die ernaar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd, want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld. Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen zelf liefde ontmoeten en hulp ontvangen. Gelukkig zijn de mensen met een zuiver hart, want zij zullen God zien. Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden omdat zij Gods wil doen, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen.

Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt omdat u bij Mij hoort. Juich van blijdschap, want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. Vroeger zijn de profeten immers ook zo vervolgd. U bent als zout voor de wereld. Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe moet je het dan smaak geven? Waar is het dan nog goed voor, behalve om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld, een stad op een berg kan iedereen zien. Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten? Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor iedereen in huis? Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren.

Mattheüs 5:2-16 HTB

 

 

The Pioneer School

 

Doopgetuigenis Gerrianne Arévalo de Weever

Doopgetuigenis Gerrianne Arévalo de Weever                                                             4 juni 2016 Ik hoorde van een conferentie op de Betteld waarbij het zou draaien om het navolgen van Jezus! Navolgen in de zin van Matteüs 28:18-20 en... LEES MEER

De Discipelen

Discipelen, heb je wel eens een moeilijke opdracht van iemand gehad? Jezus was gedoopt door Johannes en God had bekend gemaakt, Dit is mijn Zoon. Maar iedereen moest dat weten. En Jezus wilde... LEES MEER

De Zonden

Zonde Zonde wordt in de Bijbel beschreven als het overtreden van de wet van God en als een opstandigheid tegen God. In het begin van de Bijbel lezen we hoe de duivel de... LEES MEER